DOWNLOAD HET RAPPORT OVER DE RELATIE TUSSEN BOER EN CONSUMENT

De afstand tussen boer en consument is qua beleving en wederzijdse interesse nog erg groot. Een verdere toenadering tot elkaar lijkt gewenst. Hiermee zou een betere afstemming in de agrofoodsector kunnen worden bereikt. Maar de vraag is of dat haalbaar is. Eén ding is zeker, de consument zal het initiatief tot die toenadering niet nemen.

Uw voornaam

Uw achternaam

Uw e-mail

Bedrijf