Eenmalige kans op innovatie subsidie voor agro & food

Eenmalige kans op innovatie subsidie voor agro & food

MKB bedrijven zijn vaak niet op de hoogte van de subsidie mogelijkheden bij innovatie. Daarnaast vinden ze de administratie rompslomp eromheen vaak een (tijdrovend) gedoe. Begrijpelijk, maar ook jammer omdat veel MKB bedrijven de financiële stimulans goed kunnen gebruiken.

Afgelopen week heeft de overheid weer € 32 miljoen beschikbaar gesteld om de samenwerking en innovatie bij het MKB te stimuleren. Als je hier van wilt profiteren moet je echter snel reageren en op de eerste dag van openstelling een aanvraag indienen. Dit is op 15 april 2014.

Gegeven de korte termijn waarop dit moet gebeuren biedt The Food Agency graag ondersteuning aan. Hierbij kan het gaan om:

  • Een evaluatie of het idee of innovatie traject in aanmerking komt
  • Het helpen met schrijven en indienen van een aanvraag
  • Het zoeken van samenwerkingspartners

Elk bedrijf bevindt zich in een andere fase van het innovatieproces. Sommige bedrijven zitten nog in de ideeën fase terwijl andere klaar staan om een R&D traject in te gaan. Voor al deze bedrijven biedt de recent aangekondigde regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2014 (MIT) kansen.

De door het MKB meest gebruikte instrumenten zijn daarbij:

Kennisvouchers (indienen 15 april 2014):
Een waardebon waarmee een MKB-ondernemer een kennisinstelling kan inschakelen om kennis in te kopen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Haalbaarheidsstudie (indienen 15 april 2014):
In een haalbaarheidsstudie worden de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een voorgenomen innovatietraject in kaart gebracht. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000.

R&D-samenwerkingsprojecten (indienen tussen 3 juni t/m 22 september 2014):
Een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee Nederlandse MKB-ondernemers. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per innovatieproject en maximaal € 100.000 per deelnemer.

Waarom doet The Food Agency dit?
The Food Agency richt zich primair op het versterken van de marktpositie van agro- en foodondernemers. Door het verbinden van voedingskennis, technologie, marketing en sales. Feit blijft echter dat innoveren risicovol is en dat er bij veel MKB bedrijven een gebrek aan middelen is. Daarom vinden wij het zo jammer als MKB bedrijven ‘vergeten’ gebruik te maken van deze subsidie regeling. Maar het gaat niet alleen om de subsidie. Wij zijn ervan overtuigd dat bijvoorbeeld door het doen van een haalbaarheidsstudie de succeskans van een innovatie wordt vergroot. Omdat het plan realistischer wordt. Niet alleen in technologisch opzicht, maar ook in de aansluiting op de behoefte van de markt en de voorwaarden voor succes.

Als u hierover verder wilt praten kunt u contact met ons opnemen. U kunt natuurlijk ook altijd even kijken op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de regeling uitvoert.

5 years, 4 months ago --> Reacties uitgeschakeld voor Eenmalige kans op innovatie subsidie voor agro & food